8.6.2012 Lovisa guider rf:s 30-års jubileum på Tamminiemi Lomakeskus

           

 

m/s J.L. Runeberg - 100 år                 M/aux Österstjernan

   

 

21.7.2012 Lotteri på torget

 

 

1.9.2012 Baderskor i Kapellet

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2021 Loviisan oppaat - Putteri (MMD Networks Oy)