OBS! Denna webbplats stängs inom kort . Tills ny webbplats blir klar kan föreningen nås via email: loviisanoppaat@gmail.com 

Ni hittar oss även på Facebook!

Lovisa guiderna rf är grundad år 1982, då som Östra Nylands Guider rf.
Föreningen är Finlands Guideförbund rf:s medlem. Antalet medlemmar i
föreningen är ca 15.

Vi guidar på finska, svenska, engelska och ryska.

Vi finns nu även på facebook https://www.facebook.com/Lovissanoppaat/

 

 


Aktuellt